Part

Pris: 800.00 DKK Bokse: 7/9
Rom rideklub Smedevej 21 7620 Lemvig
Beskrivelse
Kontrakt angående part på elevhest gældende fra 01.10.23                                                Denne partkontrakt er indgået som en digital kontrakt via Rom Rideklub på hjemmesiden www.rom-rideklub.dk   § 1 Kontraktens genstand og parter Denne partkontrakt omhandler parten på den pony/hest, som er tildelt parten efter aftale med klubben. Kontakten indgås mellem parten (personlige oplysninger findes under login på klubbens hjemmeside) og Rom Rideklub, Smedevej 21, 7620 Lemvig.   § 2 Kontaktperiode Kontrakten starter efter aftale og løber til aftalen opsiges af parten eller Rom Rideklub.   § 3 Betaling Prisen er fastsat af bestyrelsen og udgør 800 kr. månedligt fra 01.10.23. Beløbet betales forud månedsvis med forfald d. 1. i måneden. Prisen kan justeres af bestyrelsen med en måneds varsel, hvis det skønnes nødvendigt.   § 4 Klubbens forpligtigelser Stille boks, opsadlingsplads, udstyr til rådighed Kontrollere udstyr og stille plejemidler til rådighed til vedligehold af dette Fodre korrekt Tilkalde dyrlæge og smed efter behov Sørge for at hesten er korrekt vaccineret og registreret korrekt ved Dansk Rideforbund til brug ved stævner I tilfælde af hestens sygdom kontaktes parten direkte og det videre forløb aftales Klubben vil bestræbe sig på at give erstatningsdage, hvis hesten skal anvendes til arrangementer arrangeret af klubben. Hesten/ponyen skal være ubrugbar i minimum 14 dage i streg før at parten kompenseres.   § 5 Partens forpligtigelser Parten er forpligtet til at have én holdundervisningstime ugentligt i dressur At føre tilsyn med hesten At pleje hestens udstyr og kontrollere dette mindst én gang månedligt, gerne i samråd med bestyrelsen Parten er forpligtet til at hjælpe med at sørge for at hesten fodres korrekt, dvs. at hesten kun må få foder inkl. tilskudsfoder, sliksten, mash osv., som er stillet til rådighed af klubben. Dog må der som godbidder gives gulerødder.   § 6 Regler for brug af hesten Hesten må benyttes/rides to af følgende dage: fredag, lørdag eller søndag Man må ride dressur, modtage privatundervisning, tage til stævner udenbys én gang pr. måned i enten dressur eller spring. Hesten må ikke anvendes til spring uden for undervisning Hesten må kun rides én time ad gangen og kun af parten selv. Særligt omkring skovture: Der må rides op til 2 timer ad gangen. Ved skovture skal man være ifølge med rytter over 18 år. Længere ture må rides efter aftale med bestyrelsen fx strandture. Der må rides i staldens åbningstider og rundt om undervisningen. Dog kommer hestens primære opgave som elevhest altid i første række, og den skal være til rådighed i undervisningen, stævner og arrangementer i klubben. Når man er partrytter, fungerer man som privatrytter, man skal derfor overholde staldens åbningstider 14.00-21.00 i hverdagene og 12.30-17.30 i weekenderne, man må ikke ride i hallen mens der er holdundervisning.    § 7 Sikkerhed Ridehjelm SKAL benyttes når der rides. Er rytteren under 16 år, skal der benyttes sikkerhedsvest hvis der springes eller rides i skoven. Rom Rideklub er ikke ansvarlig for opsyn, og alt færden i/på og omkring staldene og hestene er på eget ansvar. Det er ikke tilladt at ride i skoven alene, samt skal der være en person til stede, når rytteren rider i tilfælde af uheld. Hesten må kun transporteres i forsvarligt føre, overholdes dette ikke drages parten til ansvar. Er man i tvivl kontakt bestyrelsen.   § 8 Opsigelse Partkontrakten kan opsiges fra partens side, inden den 20. i måneden uden ekstra beregning. Opsiges den efter den. 20 i måneden, påregnes en halv måneds ekstra betaling. Partkontrakten kan opsiges fra klubben med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af grov mislighold af hesten.   § 9 Underskrifter Kontrakten ses som værende godkendt af parten og Rom Rideklub, når kontrakten er godkendt af klubben og første indbetaling er sket. Fysisk underskrift er således ikke nødvendigt. CHR-nr.: Stald BM: 130136 Candy: 208 333 201 803 778 Sharin: 208 333 DT 130 3465 Lukas: 208 333 2007 120 88 Spicy: 208 333 2009 041 87 Viktor: 208 333 2009 090 44 Dandy: 208 333 2008 082 27 Tinka: 208 333 FJ 090 0713 Saveur: 208 333 SP 150 1207  

Pris: 800,- Alle priser er per måned.

Login for at tilmelde dig Opret profil