SIKKERHEDSREGLEMENT

For at opnå den størst mulige sikkerhed i omgangen med hestene og rytterne imellem, og for at rideskolen fremtræder pæn, ryddelig og sikker har rideklubben vedtaget følgende sikkerhedspolitik på 11 områder.

Sikkerhedspolitikken indeholder både krav og henstillinger.

Kravene skal altid følges, og henstillingerne, bør for egen sikkerhedsmæssig skyld, efterleves.

Stalden: Råb og løb i stalden er forbudt. Alle heste skal altid være forsvarligt bundet på staldgangen og under opsyn (Krav) dvs. at står hesten på staldgangen skal den bære grime og være sat fast i begge sider med kæder eller træktov og være under opsyn. Eneste undtagelse kan være ved dyrlægeundersøgelser. Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.

Staldgangen skal være ryddet, og der må ikke efterlades noget. (Krav) Det betyder, at dækkener, striglespande m.m. sættes i boksen, mens du rider. Alt skrald lægges i skraldespande m.m., inden du forlader stedet. Åben dørene helt, når du trækker med heste. Dette for at hverken du eller hesten bliver mast eller sidder fast. Gør dig bekendt med hvor opslag om forholdsreglerne ved brand og ulykke er (i kantine og i  mellemgang)

Ridehus og ridebane: Rid altid venstre mod venstre og skridt til og af på hovslaget venstre volte (Krav) Så ved I altid, hvor hinanden er, og I undgår nemmere situationer, hvor hestene kommer for tæt. Bevar fokus på/omkring hesten (Krav) Stop aldrig på hovslag for at snakke, brug midten eller rid væk fra banen. Tag hensyn til dem, der modtager undervisning. Vær aldrig på banen, med mindre du har en funktion. Tilskuere m.m. skal opholde sig på tilskuerpladserne, gerne i kantinen. Uhæmmet brug af pisk og sporer er forbudt. Hiven og flåen i biddet er ligeledes forbudt. Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning

 

Terrænridning: Fortæl altid hvor du rider hen og ca. hvor længe (Krav) Mindst en person bør vide, hvor du er. Er du væk i længere tid, så husk at give besked til en, der bliver på rideskolen til du er tilbage igen. Tag en tlf. med (Krav). Brug den kun til nødopkald. Følges helst ad. Urolige og unge heste bør følges ad med en rolig hest. Vis altid hensyn til andre. Husk - ikke alle er fortrolige med heste, nogle kan være decideret bange. Møder du andre i skoven, så passér i skridt og hold til højre. Det gælder også på ridestierne. (Krav) Husk at følge de almindelige færdselsregler og DRF’s anbefaling for ridning i trafikken.

Trailer og transport: Parker forsvarligt, trailer påsat bilen. Læs hesten i rigtig rækkefølge, en hest i venstre side. Hest op, bom bag hest og bind hest. Husk handsker og forsvarlige sko, for din egen skyld. - Placer dig rigtig, ikke bag hesten. Vær altid foran eller på siden af hesten, så den kan se hvor du er.

Oprydning: Grebe, skovle m.m. skal på plads (Krav). De kan ødelægge et hesteben så meget, at den aldrig kommer til at gå normalt igen. Skrald skal i skraldespandene. En flyvende plasticpose kan skræmme en hest meget.

Rygning: Det er kun tilladt at ryge i, af skilte, anviste rygeområder og under ingen omstændigheder er rygning tilladt i stalden.

Hunde: Hunde bedes blive hjemme eller kun medbringes efter aftale med Helle Larsen.

Alment: Bær altid godkendt ridehjelm til hest. (Krav) For vores elevryttere gælder det, at de bærer hjelm i al omgang med hesten ligesom lukket korrekt fodtøj er et krav, så snart man træder ind i stalden. Vis altid hensyn. Husk godkendt sikkerhedsvest ved springning, krav for alle under 18 år. Tag også gerne vesten på i terrænet. Vi anbefaler at voksne også bruger vest ved springning.

Husk biler og heste er en dårlig blanding. Rid derfor ikke på p-pladser og tag ekstra hensyn, hvis du rider på vej. Husk de almindelige færdselsregler gælder også for dig. Tag altid individuelle hensyn, vi kender selv både hest og rytter bedst. Lyt til hvad der bliver sagt og tag dine egne forhåndsregler.

Til alle der kører på grusvejen op til ridelubben og parkeringspladsen – husk I er gæster hvor hestene bor – vis hensyn.

Spil aldrig bedrevidende, spørg hellere en gang for meget. De ansatte og folk med mere erfaring, vil altid gerne hjælpe dig. Har de ikke selv svaret på spørgsmålet, så ved de hvem der har.

Husk bind aldrig træktov eller lignende om dig selv, hverken om hånd eller liv, hvis hesten er fastgjort til dette. Mobning tolereres ikke (Krav).

Fold: Hav hesten i grime og træktov. Hav bedst mulig styr på hesten. Træk altid kun en hest ad gangen. Lukkes flere heste ud samtidig, så slip først når alle er klar. Hestenes hoveder skal vende mod hegnet. Husk ordentligt fodtøj. Det er dine tæer, og en brækket fod kan forhindres i mange tilfælde. Luk først din hest løs, når der er fri bane på folden og vær gerne to sammen, når I henter hesten. Husk gå aldrig ind midt i flokken, når du skal hente din hest. Har du ikke ryttermærke 3 eller viden svarende dertil så bed om hjælp når du skal have hest på/ind fra fold.

Gode råd til opsadling i rideskolen: Snak med hesten, så den ved du er der. Bind hesten fast i træktov og grime. Stå på siden af hesten, når du renser hove, aldrig bag den. Læg sadlen på før trense. Gå aldrig fra en opsadlet hest, er du nødt til at forlade den, så få en anden til at holde øje med den. Du kan altid få hjælp i stalden. Tag ekstra hensyn til de små, og hjælp dem gerne med deres spørgsmål. Stig altid op på midten af ridehuset.

 

Ved ulykke:

Tag i øvrigt DRF's sikkerhedskursus her:

https://drf.asseco-hosting.net/mod/hvp/view.php?id=25#h5pbookid=2&chapter=h5p-interactive-book-chapter-84a94dad-9845-411a-a0e3-3c8cacd0dd6e§ion=0