BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

FOR ROM RIDEKLUB

  1. Tilkald brandvæsenet – ring 112

 

  1. Foretag varsling og evakuer

 

  1. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde

 

  1. Underviser eller staldvagt modtager brandvæsenet