Sidste nyt

23.04.24

Det har været et travlt forår for den nye bestyrelse og udvalg. 

Vi har haft hestefysioterapeut Mette Green ude og lave demo, vi har haft agilitydag og springdag med meget stor tilslutning. 

Vi har desuden haft en velorganiseret stævne, dog med nedgang i starter, men dagene forløb godt, og vi har kun modtaget ros.

D. 1. juni kommer Maj-Brit Rønnov og afholder foredrag for alle med mulighed for trailertræning efterfølgende (få pladser, 1000 kr. pr. hest) - tilmeld under events. Det er for ALLE. 

Derudover har vi planlagt ridelejre.

Pr, 01.08.24 træder der en ny partkontrakt i kraft stort set uden ændringer af betydning. Den kan ses her. Hvis bestyrelsen ikke modtager indsigelser, betragtes kontakten som accepteret af parterne.

20.05.24 dvs, 2, pinsedag har vi igen affaldsindsamling, denne gang med rute i Bækmarksbro. Børn over 12 år kan deltage. Ruten er på 4,9 km. 

 

08.02.24

Jeg kan med glæde meddele, at klubben består 😊. 


Vi har ved generalforsamlingen d. 06.02.24 sat en ny bestyrelse bestående af følgende: 

Formand: Charlotte Madsen

Næstformand og elevhesteansvarlig: Kristine Trojel Christensen

Sekretær: Stine Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem Mette Riis Hansen - ansvarlig for indkøb og kantinedrift

Bestyrelsesmedlem Laura Vedel - elevhesteansvarlig

 

Merete Damgaard og Yasmin Holm er suppleanter. 

Iben Henriksen er fortsat kasserer uden for bestyrelsen og spørgsmål til hende rettes til kassereren@rom-rideklub.dk

Spørgsmål til bestyrelsen rettes til bestyrelsen@rom-rideklub.dk

 

Der er desuden nedsat et nyt stævneudvalg: 

Yasmin Holm

Mette Riis Hansen

Stine Bjerregaard

Marianne Bæk

Charlotte Madsen (hjemmeside og tilmelding)

 

Nyt vedrørende aktivitetsudvalg:

Vi har valgt at prøve noget nyt med aktivitetsudvalget, hvor Charlotte Madsen er ansvarlig og søger hjælpere løbende til hver enkelt arrangement. Det skulle gerne gøre, at flere føler sig kompetente og har modet på at give en hånd med, når det er et lidt mindre afgrænset område fremfor at binde sig mere fast. Vi prøver det af og ser hvordan det går i 2024. 

 

Relevanter emner fra generalforsamlingen: 

Der er blevet foretaget en mindre ændring i vedtægterne som passer bedre ind i hverdagen efter, at der ikke er berider på stedet. Vedtægterne sendes til kommunen og DRF til godkendelse. 

Kontingent og priser på undervisning forbliver de samme. Dog vil der komme et ekstra gebyr på springundervisning på 20 kr. pr. måned, som skal dække vedligehold og indkøb af springmateriale, som går i stykker og bortkommer. De berørte vil modtage en mail med et varsel om prisstigning. 

Ridehuskort er sat ned i pris fra 50 til 30 kr. allerede fra 01.12.23, hvilket blev godkendt på generalforsamlingen. Dog tilkommer et gebyr for brug af bomme/springmateriale på 20 kr. pr. ekvipage for ryttere udefra. Dvs. prisen pr. gang pr. ekvipage ved brug af bomme koster 50 kr.

Opstaldere og parter på Overbygård kan bruge bomme som hidtil uden gebyr, da det er indbefattet i de øvrige priser. Almindelige undervisingshold pålægges heller ikke gebyr ved brug af bomme.

Hjemmesiden vil blive opdateret med nye informationer så snart det er muligt. 

Formandsberetningen kan læses her

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde kan læses her

 

26.01.24

Ordinær generalforsamling i Rom Rideklub

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19 i kantinen, Smedevej 21, 7620 Lemvig

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

Fra bestyrelsen ændring af vedtægter:

§13 Bestyrelsen:

Der står: "Ridecentrets ejer/berider skal være faglig konsulent for bestyrelsen, idet han har ansvaret for al undervisning".

Bestyrelsen foreslår, at sætningen slettes.

5. Fastsættelse af kontingent m.v.

6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

        Anne Kristensen er på valg – modtager ikke genvalg

        Vakant plads efter Iben Henriksen – skal besættes

        Charlotte Madsen er på valg – modtager genvalg

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

09.01.24

Ordinær generalforsamling i Rom Rideklub

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19 i kantinen, Smedevej 21, 7620 Lemvig

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent m.v.

6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Indkomne forslag under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 25.01.24 på bestyrelsen@rom-rideklub.dk

Endelig dagsorden kan ses senest d. 01.02.24 på hjemmesiden og Facebook.

 

03.01.24

Godt nytår. Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. 

Hestene har i dag fået ordnet tænder, så de er helt klar igen til opstart i det nye år. Første undervisningsdag efter nytår er mandag i uge 2 (rideskolen følger Lemvig Kommunes skoleår). Desværre er Tinka og Dandy stadig halte.

Vi byder velkommen til de nye ryttere, som starter her i januar - hvis I har spørgsmål til tilmelding/betaling, kan I se nærmere på forsiden af hjemmesiden, hvor der er en vejledning. Vi har kommet igennem vores venteliste og vi har rykket rundt så nogle begyndere nu er blevet rykket videre til let øvet hold. Husk man kan logge ind på hjemmesiden og se hvilken hest, man skal ride. Man kan i øjeblikket blive skrevet på venteliste til både begynderhold og øvet hold - se forsiden. Det er p.t. ingen ledige pladser.

Vi har bestyrelsesmøde d. 11. januar, hvor der mellem 18.30 og 19.00 er åben for at interessede kan kigge forbi kantinen og få en snak om, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller i et udvalg i klubben. Der mangler nemlig 3 nye personer i bestyrelsen, det er desuden vigtigt, at der kommer nye personer i stævne- og aktivitetsudvalg, hvis der skal arrangeres aktiviteter og stævner fremover, da det er for stor en opgave for bestyrelsen med både bestyrelsesarbejde og at arrangere stævner og andre aktiviteter. Det er strengt nødvendigt med flere hænder for at drive en god klub. 

 

31.10.23

Rom Rideklub søger en springunderviser onsdage fra december - se mere på facebook og kontakt endelig bestyrelsen, hvis du er interesseret. Hvis du gerne vil undervise men ikke synes at spring er sagen, så kan vi i stedet tilbyde at du kan varetage vores begynderhold om tirsdagen fra kl. 16. Begynderhold er børn fra 4 år og op, hvor der er en hjælperpige til hvert barn. Begynderholdene er i alt på 1½ time. 

Om mandagen  fra december vil Helle Larsen og ved hendes fravær datteren Alberte undervise.

Der vil med Helles overtagelse af ejendommen komme nye ordensregler, hold øje med disse, de bliver hængt op i stalden. Åbningstiderne vil være uændrede.

Ridehuskort vil pr. gang (fra 1.12) blive reduceret i pris til 30 kr. fra nu 50 kr. - der skal betales ridehuskort også når man ride privat eneundervisning.

 

24.10.23

Det er nu muligt at tilmelde sig til julestævnet under events https://rom-rideklub.dk/events
For at afvikle stævnet, er elever/forældre forpligtet til at hjælpe med afvikling af stævnet. Der er opgaver af større eller mindre karakter, så alle har mulighed for at bidrage med det de kan. Dette er ikke ændret fra de tidligere stævner, men det er blot blevet muligt at tilmelde sig som hjælper over hjemmesiden frem for på en seddel i klubben, hvilket gør planlægningen nærmere for stævneudvalget. Du finder også tilmelding som hjælper under events.

Overbygård er solgt til Helle Larsen, HL Horses, som overtager stedet d. 01.12.23. Helles heste begynder at flytte ind i snarlig fremtid. Vi ønsker Janni og Bjarne god vind fremover.

 

29.09.23

Rom Rideklub har fået 15000 kr. af Nordea-fondens delepulje til indkøb af en hestetrailer. Traileren kan lejes af klubbens medlemmer til 200 kr., som skal dække vedligehold og forsikringer. Formålet med delepuljen er, at så mange som muligt får glæde af støtten og det er ikke noget, som klubben skal tjene penge på - det er et gode til medlemmerne. Hvis man gerne vil leje traileren, skal man kontakte Anne Kristensen fra bestyrelsen, se yderligere på facebook. Traileren bliver kaskoforsikret. 

Da underviser Sarah skal ud at rejse i oktober, overtager Janni T som udgangspunkt hendes  torsdagshold. Tinka og Dandy kan desværre ikke bruges i undervisningen i øjeblikket, da de er halte. 

Klubben har lukket for undervisning i uge 42, men der er aktivitetsdag om tirsdagen, hvor det stadig er muligt at tilmelde sig kæphesteeftermiddag forudgået af frokost. Om formiddagen er der ponygames, men alle pladser er optaget. Velmødt til en hyyggelig dag med forskellige aktiviteter.

Klubben holder julestævne første weeekend i december. Sæt kryds i kalenderen. Der vil både være dressur og spring som vi kender det fra sidste år. 

I februar har vi generalforsamling igen, og vi har brug for nye og flere kræfter til bestyrelsen - kontakt os gerne ved spørgsmål.

 

18.08.23

Undervisningen er godt i gang efter sommerferien. Der er blevet indkøbt en ny pony i stedet for Tommy. Det er hoppen Saveur, som er Dansk Sportspony. Hun er 8 år og 144 cm høj. 

Janni T har overtaget mandagsholdene efter Anna, som har fået nyt arbejde. Ved afbud kan Jannis kontaktes på sms 4043 0919, husk at skrive holdnummer.

Lørdag d. 19.08.23 er der et springkursus for alle. Tilskuere er velkomne.

Mht. ledige pladser: Der er i øjeblikket ingen ledige pladser til voksne, der er ganske få pladser til øvede børn og meget få pladser på begynderhold. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør med betaling, når du har fået en ledig plads til dit barn, skal du se på hjemmesidens forside, hvor der står en nøje beskrivelse af hvordan man opretter login, tilmelder kontingent og derefter undervisning. Spørgsmål til betaling eller udmelding foregår kun på kassereren@rom-rideklub.dk

 

06.07.23

Tommy er desværre fundet død på folden samme dag som han er vaccineret og har fået ordnet tænder, dog nogle timer efter. Årsagen til det pludselige hjertestop er ukendt. Tommy blev desværre kun 11 år. 

 

03.07.23

Hestene er gået på velfortjent sommerferie. Det er i år ikke muligt at besøge hestene, mens de er på sommergræs. Ridning starter igen i uge 32.

Fie har fundet et godt nyt hjem, vi har nu igen 8 heste.

Status er, at der er fundet nye passere til august. Der er ingen ledige parter. Man kan komme på venteliste til begynderhold, der er enkelte pladser på øvet hold.

Det er stadig muligt at tilmelde springdag ved Stine. Ryttere udefra er også velkomne. Tilmeld under events.

 

30.05.23

Lille ridelejr:

Der er stadig plads på lille ridelejr, men vær hurtig, hvis dit barn også skal have en af årets ridelejr-t-shirts, da de går i trykken meget snart. 

Springdag: 

I august er der planlagt springdag med Stine - alle kan være med uanset hvor rutineret man er.

Vil du være passer?

Fra august søger vi en passer over 13 år. 

En passer hjælper tirsdag fra ca. kl. 15.30 på begynderholdene, og lønnen for det er en gratis ridetime på passerholdet kl. 18.20, hvor vi laver alt muligt. Send en SMS til Charlotte på 2140 9878, hvis dit barn er interesset.

Vil du ind i bestyrelsen?

Iben har ønsket at træde ud af bestyrelsen men vil gerne fortsætte som kasserer, det er vi meget glade for. I følge vedtægterne behøver kassereren ikke sidde i bestyrelsen. Vi søger derfor et 5. medlem i bestyrelsen - er det dig? I følge vedtægterne kan bestyrelsen selv finde et nyt medlem indtil næste generalforsamling i februar. 

Nye stigbøjler:

For at højne sikkerheden for eleverne, har vi fået sponsoreret 9.600 kr. til nye sikkerhedsstigbøjler fra Sparekassen Danmark Fondene. Vi har meget taknemlige for bidraget.

 

25.03.23
Vi har lavet en god ordning med Land og Fritid Rom, som giver klubben 10 % af alle hesterelaterede køb!! Disse 10 % går til nyt udstyr til hestene eller præmier til vores stævner, så det kommer retur til jer som medlemmer.
Derfor gem din bon og giv den til Charlotte eller læg den i postkassen i kantinen.

 

15.03.23

DGI/DIF har støttet vores klub med 15000 kr til indkøb af nyt udstyr til andre aktiviteter i klubben. Der bliver derfor indkøbt cavalettisblokke 6 stk, ringridningsudstyr og udstyr til ponygames. Vi ser derfor frem til nogle spændende aktiviteter. 

I marts har vi desværre sagt farvel til Alf efter tro tjeneste gennem årene på elevholdene. Der er i stedet for Alf blevet indkøbt fjordhesten Tinka på 14 år, som vi forventer os meget af. 

Vil du starte til ridning? Der er i øjeblikket yderst begrænset plads, dog kan der muligvis findes plads til 1-2 elever på begynderhold. Alt er stort set optaget på øvet ligesom det heller ikke er muligt at gå til spring eller få part på elevhest. 

Der er stadig muligt at få plads på lille ridelejr, tilmelding under events, der er 14-16 pladser. 

Alle pladser på store ridelejr på elevhest er helt optaget. 

Til gengæld er aktivitetsudvalget snart klar med årets program, lidt forsinket, da bestyrelsen har lagt sin energi i at finde den helt rigtige afløser for Alf. 

Der er lukket for undervisning på alle forårets helligdage og sidste ridning før sommerferien er torsdag d. 22. juni. 

Send sms til Charlotte på 21409878 ved spørgsmål eller tilmelding. 

 

Ny bestyrelse fra 09.02.23:

Formand Charlotte Madsen 

Næstformand Kristine Trojel 

Kasserer Iben Bloch Johansen 

Sekretær Anne Kristensen 

Medlem Stine Skotte Bjerregaard 

Næste bestyrelsesmøde afholdes medio april. Emner til drøftelse kan sendes til bestyrelsen@rom-rideklub.dk 

 

31.01.23

Husk generalforsamling d. 09.02.23 kl. 19 i klubhuset - vel mødt. 

Vi har lavet lidt ændringer til holdene, de involverede har fået besked. 

Vi har midlertidigt nedlagt hold 1 torsdag kl. 16.00, da mange ikke kan nå det pga. arbejde. Vi har desuden nedsat voksenholdet som det er kendt. Det er nu blevet et mixhold, som allerede er fyldt godt op. 

Men vi kan tilbyde 2 pladser tirsdag kl. 17.30 som eventtilmelding på samme måde som det tidligere voksenhold. Se under events om der er plads.

Tilmelding til undervisning skal ske på SMS til Charlotte 21409878. 

 

18.01.23 Godt nytår

Undervisere/undervisning

Stine Skotte har overtaget begynderhold og det ene mixhold fra december. 

Rikke er stoppet med voksenholdet fra 1. januar. Da der ikke har været tilslutning til voksenhold på det seneste, er voksenholdet omdannet til et mixhold med tilmelding via events for en måned ad gangen. Her kan alle øvede ryttere tilmelde sig, hvis de vil ride lidt mere en måned eller hvis det bare passer bedre. Hesteønske aftales på dagen.

Fra uge 3 overtager Sarah Hansen undervisningen om torsdagen. 

Vi har også sagt farvel til Julie, som har undervist i spring, springholdet overtages igen af Bjarne.

Der er en enkelt ledig plads på begynderhold tirsdag, og der er lidt pladser på torsdagshold øvet kl. 16. Hvis du ønsker en plads, skal du sende en sms til 21409878.

 

Der trækkes kontingent i januar

Det højere beløb som er trukket for januar skyldes kontingent, som betales et år ad gangen.

 

Sommerridelejr

Der kan tilmeldes sommerridelejr både lille og store ridelejr via events fra d. 20.01.23 kl. 20. Der vil blive rift om pladserne på store ridelejr, hvor der kun er 8 pladser.

 

Alf

Alf takker af fra tro tjeneste som elevhest omkring 1. marts. Vi leder efter en afløser udover Candy.

 

25.11.22

Der er ingen ledige pladser for tiden.

Du kan tilmelde til stævne både i spring og dressur under events. 

 

02.10.22

Vi har købt ny hest, den smukke tinker Candy Girl, som i øjeblikket er i tilridning - hun har et helt fantastisk sind, og det er en hest, vi regner med bliver særdeles populær. Købet af Candy er støttet af Nordea-fonden.

Vi har desværre ikke kunnet få en ny stævnedato i efteråret - næste stævne er i starten af december.

Til gengæld laver vi et brag af en aktivitetsdag som et kursus tilpasset elevens niveau - der kommer mere om det senere.

Der er to ledige pladser på begynderhold fra oktober 2022. Kontakt Charlotte Madsen, sms 2140 9878 hvis det har interesse.

Der er i øjeblikket inden ledige parter eller eneste ledige plads på springhold er på Fie, som kræver rutineret rytter.

Vi søger stadig undervisere - kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret. 

 

Undervisere: 

Mandag: Anna Bonde

Tirsdag: Stine Skotte

Tirsdag: Mixhold Stine Skotte og passerhold Charlotte Madsen 

Onsdag: Bjarne

Torsdag: Sarah Hansen
 

Vil du begynde til ridning: Du kan kontakte formand Charlotte Madsen på sms. 

Der er plads på springholdet onsdag på egen hest.

Problemer ved eventtilmelding eller shoppen: Der fremkommer fejl inden betaling i shoppen, hvis man anvender emoji.